K Plus

Image

PayPal

Image

เก็บเงินปลายทาง

Image

รายละเอียดการชำระเงิน

K Plus

 1. ให้ทำการกดไปที่สแกนจ่าย
 2. ทำการสแกน QR Code ของทางร้าน 
 3. ระบุระบุจำนวนเงินให้ถูกต้อง
 4. ตรวจสอบและกดยืนยัน
   

Paypal

 1. แตะ ฿ การชําระเงิน
 2. ป้อนชื่อผู้รับ ชื่อผู้ใช้ PayPal ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
 3. ป้อนจํานวนเงิน เลือกสกุลเงิน เพิ่มข้อความ (ระบุหรือไม่ก็ได้) แล้วแตะ 'ถัดไป'
 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการชำระเงิน และเลือกประเภทการชําระเงิน ถ้าใช้ได้
 5. ตรวจสอบข้อมูล แล้วแตะ 'ส่ง'

เก็บเงินปลายทาง

 1. กดเลือกเก็บเงินปลายทาง
 2. รอรับสินค้าตามวันที่ระบุไว้
 3. เซ็นชื่อรับของ
 4. จ่ายเงินให้พนักงาน
 5. ตรวจสอบของว่าถูกต้องหรือไม่
 • Address: See ri Thai 69
 • Phone: +63 000-0000
 • Mail: Specs@gmail.com
 • Horary: Mon - Sat 9am to 8pm